Hour of Code

Датум на настан: 13.12.2019

Во Петок 13.12.2019 од 12:00 часот, на Факултетот за електротехника и информациски тeхнологии ќе се одржи традиционалниот и меѓународен настан “Hour of Code” кој долги години се организира на Факултетот. Иницијативата за организацијата на настанот и оваа година потекнува од студентите, преку Факултетското студентско собрание на ФЕИТ, но и од наставниот кадар на Институтот за компјутерски технологии и инженерство, со...