К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии во академската 2021/2022 година

Објавено: јуни 3, 2021

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година...