Прелиминарна ангажираност на настава

Код Предмет Наставник
3ФЕИТ09З001FACTS уреди во ЕЕСМирко Тодоровски
3ФЕИТ09З001FACTS уреди во ЕЕСГога Цветковски
3ФЕИТ05З001VLSI дизајн со PLD и FPGA компонентиКатерина Ралева
3ФЕИТ12З002WEB сервисиГоран Јакимовски
3ФЕИТ12З002WEB сервисиТомислав Шуминоски
3ФЕИТ01З001Автоматизација на производни постројки и процесиДушко Ставров
3ФЕИТ05З003Аналоген дизајнЈосиф Ќосев
3ФЕИТ12З004Андроид програмирањеВладимир Атанасовски
3ФЕИТ12З004Андроид програмирањеДаниел Денковски
3ФЕИТ12З005Апликации за мобилни уредиСлавче Пејоски
3ФЕИТ12З005Апликации за мобилни уредиДаниел Денковски
3ФЕИТ10З005Безжични каналиЗоран Хаџи-Велков
3ФЕИТ10З005Безжични каналиСлавче Пејоски
3ФЕИТ10З007Безжични мрежи и мобилни системиВалентин Раковиќ
3ФЕИТ04З001Бизнис и претприемништво во техникатаНевенка Китева-Роглева
3ФЕИТ05З006Биомедицинско инженерствоАндријана Кухар
3ФЕИТ05З007Вградливи микрокомпјутерски системиЈосиф Ќосев
3ФЕИТ04З002Ветерни електрични централиСофија Николова-Поцева
3ФЕИТ02З001Ветрогенератори и ветрогенераторски системиВлатко Стоилков
3ФЕИТ09З003Високонапонски мрежи и системиМирко Тодоровски
3ФЕИТ09З004Вовед во електроенергетски системиАлександра Крколева
3ФЕИТ08З002Вовед во наноматеријали и нанотехнологииИвана Сандева
3ФЕИТ08З002Вовед во наноматеријали и нанотехнологииЛихнида Стојановска-Георгиевска
3ФЕИТ10З009Вовед во телекомуникацииВенцеслав Кафеџиски
3ФЕИТ10З009Вовед во телекомуникацииЗоран Хаџи-Велков
3ФЕИТ10З011Дигитални телекомуникации 1Славче Пејоски
3ФЕИТ10З011Дигитални телекомуникации 1Венцеслав Кафеџиски
3ФЕИТ05З012Дигитално процесирање на сигналиДимитар Ташковски
3ФЕИТ05З013Дигитално процесирање на сликаЗоран Ивановски
3ФЕИТ10З013Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежиТони Јаневски
3ФЕИТ10З013Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежиТомислав Шуминоски
3ФЕИТ02З004Динамика и моделирање на електрични машиниГога Цветковски
3ФЕИТ08З004Дискретна математика 2Билјана Начевска Настовска
3ФЕИТ01З003Дискретно настански системиГорјан Наџински
3ФЕИТ09З005Дистрибутивни системиРубин Талески
3ФЕИТ09З006Доверливост на ЕЕСПетар Крстевски
3ФЕИТ02З005Електрични генератори и трансформаториКрсте Најденкоски
3ФЕИТ02З005Електрични генератори и трансформаториИван Темелковски
3ФЕИТ02З006Електрични елементи на автоматско управувањеМихаил Дигаловски
3ФЕИТ04З004Електрични централиСофија Николова-Поцева
3ФЕИТ09З010Електрично осветлениеРубин Талески
3ФЕИТ09З010Електрично осветлениеЈовица Вулетиќ
3ФЕИТ05З014ЕлектроакустикаБранислав Геразов
3ФЕИТ02З009Електроенергетски уредиMaja Целеска
3ФЕИТ02З009Електроенергетски уредиГоран Рафајловски
3ФЕИТ05З016Електромагнетна компатибилностАндријана Кухар
3ФЕИТ05З017Електромагнетни бранови и антениАндријана Кухар
3ФЕИТ02З011Електромоторни погониИван Темелковски
3ФЕИТ02З011Електромоторни погониМихаил Дигаловски
3ФЕИТ05З018ЕлектроникаЈосиф Ќосев
3ФЕИТ05З018ЕлектроникаТомислав Карталов
3ФЕИТ05З019Електроника 1Љупчо Караџинов
3ФЕИТ08З005ЕлектрооптикаХристина Спасевска
3ФЕИТ08З005ЕлектрооптикаИвана Сандева
3ФЕИТ01З005Елементи на автоматизација и роботикаВладимир Димчев
3ФЕИТ01З005Елементи на автоматизација и роботикаМаре Србиновска
3ФЕИТ05З022Енергетска електроникаЉупчо Караџинов
3ФЕИТ04З005Енергетска ефикасност и менаџмент на животна срединаАнтон Чаушевски
3ФЕИТ02З012Енергетски преобразувачиГога Цветковски
3ФЕИТ06З002Енергија и одржлив развојСнежана Чундева
3ФЕИТ08З006Инженерска механикаМаргарита Гиновска
3ФЕИТ07З008Интелигентни агентиХристијан Ѓорески
3ФЕИТ09З012Интелигентни електроенергетски мрежиАлександра Крколева
3ФЕИТ10З018Интернет технологииТомислав Шуминоски
3ФЕИТ10З018Интернет технологииТони Јаневски
3ФЕИТ04З008Когенеративни постројкиДимитар Димитров
3ФЕИТ03З003Компјутеризирани мерни системиМаре Србиновска
3ФЕИТ03З003Компјутеризирани мерни системиМарија Чундева-Блајер
3ФЕИТ07З013Компјутерски комуникациски технологииДанијела Ефнушева
3ФЕИТ10З020Комуникациски технологииПеро Латкоски
3ФЕИТ10З020Комуникациски технологииБорислав Поповски
3ФЕИТ12З009Логички дизајнКатерина Ралева
3ФЕИТ02З014Мали и специјални електрични машиниГога Цветковски
3ФЕИТ08З009Математика 1Сања Атанасова
3ФЕИТ08З009Математика 1Билјана Јолевска-Тунеска
3ФЕИТ08З009Математика 1Сања Атанасова
3ФЕИТ08З009Математика 1Катерина Хаџи-Велкова Санева
3ФЕИТ08З009Математика 1Анета Бучковска
3ФЕИТ08З009Математика 1Соња Геговска-Зајкова
3ФЕИТ08З011Математика 3Анета Бучковска
3ФЕИТ08З011Математика 3Соња Геговска-Зајкова
3ФЕИТ08З011Математика 3Билјана Јолевска-Тунеска
3ФЕИТ01З008Машинско учењеГорјан Наџински
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехникаЖивко Коколански
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехникаМарија Чундева-Блајер
3ФЕИТ07З021Мрежни стандарди и уредиДанијела Ефнушева
3ФЕИТ12З011Мрежно програмирањеМарија Календар
3ФЕИТ12З011Мрежно програмирањеМарко Порјазоски
3ФЕИТ09З015Надземни и кабелски водовиЈорданчо Ангелов
3ФЕИТ01З011Нелинеарни системи на управувањеВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ02З016Нисконапонски апаратиМихаил Дигаловски
3ФЕИТ02З016Нисконапонски апаратиМал Демонстратор
3ФЕИТ07З022Оперативни системиМарија Календар
3ФЕИТ12З012Основи на WEB програмирањеВалентин Раковиќ
3ФЕИТ12З012Основи на WEB програмирањеВладимир Атанасовски
3ФЕИТ01З014Основи на вештачка интелигенцијаВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ04З017Основи на електроенергетикаАнтон Чаушевски
3ФЕИТ06З005Основи на електротехникаВесна Арнаутовски-Тошева
3ФЕИТ06З005Основи на електротехникаВесна Арнаутовски-Тошева
3ФЕИТ06З005Основи на електротехникаБлагоја Марковски
3ФЕИТ06З005Основи на електротехникаБлагоја Марковски
3ФЕИТ08З013Основи на конвексна оптимизација со применаКатерина Хаџи-Велкова Санева
3ФЕИТ08З013Основи на конвексна оптимизација со применаЗоран Хаџи-Велков
3ФЕИТ03З007Основи на мерни системиМаре Србиновска
3ФЕИТ02З018Основи на обновливи извори на енергијаВлатко Стоилков
3ФЕИТ02З018Основи на обновливи извори на енергијаMaja Целеска
3ФЕИТ09З017Пазари на електрична енергијаПетар Крстевски
3ФЕИТ09З017Пазари на електрична енергијаВесна Борозан
3ФЕИТ04З018Планирање на погон и градба на електроенергетски објектиАтанас Илиев
3ФЕИТ05З031Прекинувачки извори за напојувањеЉупчо Караџинов
3ФЕИТ09З019Преносни и дистрибутивни системиЈовица Вулетиќ
3ФЕИТ06З006Примена на микроконтролериБлагоја Марковски
3ФЕИТ10З027Примена на оперативни системи во телекомуникациитеПеро Латкоски
3ФЕИТ01З015Програмабилни логички управувачиГорјан Наџински
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритмиСлавче Пејоски
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритмиХристијан Ѓорески
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритмиТомислав Шуминоски
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритмиГоран Јакимовски
3ФЕИТ04З019Проектен менаџментВангел Фуштиќ
3ФЕИТ04З021Проектирање и интегрирање на ОИЕ во ЕЕСДимитар Димитров
3ФЕИТ02З020Проектирање на електрични машини и трансформаториКрсте Најденкоски
3ФЕИТ09З020Проектирање на нисконапонски електроенергетски инсталацииЈовица Вулетиќ
3ФЕИТ02З021Проектирање на системи за обновливи извори на енергијаГоран Рафајловски
3ФЕИТ02З021Проектирање на системи за обновливи извори на енергијаMaja Целеска
3ФЕИТ01З017Проектирање на системи на автоматско управувањеДушко Ставров
3ФЕИТ03З011Процесни мерењаЖивко Коколански
3ФЕИТ04З023Разводни постројкиАтанас Илиев
3ФЕИТ10З031Развој на сервиси и апликации во телекомуникациитеМарко Порјазоски
3ФЕИТ07З029Развој на софтвер и тестирањеМарија Календар
3ФЕИТ09З022Режими на работа на ЕЕСПетар Крстевски
3ФЕИТ01З019Роботика 2Горјан Наџински
3ФЕИТ05З033РФ и микробранова електроникаБранислав Геразов
3ФЕИТ05З034Сензори, кондиционери и уреди за аквизицијаЈосиф Ќосев
3ФЕИТ05З035Сигнали и системиМарија Марковска
3ФЕИТ05З035Сигнали и системиДимитар Ташковски
3ФЕИТ10З032Сигурносни комуникацииАлександар Ристески
3ФЕИТ10З032Сигурносни комуникацииВалентин Раковиќ
3ФЕИТ07З031Системи за пресметки со високи перформансиДаниел Денковски
3ФЕИТ07З032Современи процесорски архитектуриДанијела Ефнушева
3ФЕИТ04З027Софтверски алатки во електроенергетикаАтанас Илиев
3ФЕИТ10З034Софтверски дефинирани мрежиБорислав Поповски
3ФЕИТ10З034Софтверски дефинирани мрежиПеро Латкоски
3ФЕИТ10З035Стандардизација и регулатива во телекомуникацииВалентин Раковиќ
3ФЕИТ08З014Статистика и случајни процесиВесна Андова
3ФЕИТ05З037Телевизија и видеопроцесирањеТомислав Карталов
3ФЕИТ10З037Телекомуникациски системиБорислав Поповски
3ФЕИТ10З038Телекомуникациски софтверПеро Латкоски
3ФЕИТ01З022Теорија на автоматско управување 2Душко Ставров
3ФЕИТ10З040Теорија на информацииАлександар Ристески
3ФЕИТ01З023Теорија на системиВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ09З023Техника на висок напон 1Јорданчо Ангелов
3ФЕИТ02З022Технички стандарди и регулативаГоран Рафајловски
3ФЕИТ09З025Управување и диспечинг во ЕЕСПетар Крстевски
3ФЕИТ09З025Управување и диспечинг во ЕЕСАлександра Крколева
3ФЕИТ04З028Управување на електроенергетски објектиНевенка Китева-Роглева
3ФЕИТ08З016Физика 1Маргарита Гиновска
3ФЕИТ08З016Физика 1Христина Спасевска
3ФЕИТ08З016Физика 1Ивана Сандева
3ФЕИТ08З016Физика 1Лихнида Стојановска-Георгиевска
3ФЕИТ08З016Физика 1Ивана Сандева
3ФЕИТ10З042Форензика на мрежиМарко Порјазоски
3ФЕИТ10З042Форензика на мрежиМарко Порјазоски
3ФЕИТ10З042Форензика на мрежиМарко Порјазоски