Прелиминарна ангажираност на настава

Код Предмет Наставник
3ФЕИТ12Л001WEB апликацииМарко Порјазоски
3ФЕИТ05Л002Автомобилска електроникаЉупчо Караџинов
3ФЕИТ05Л004Антенска техникаАндријана Кухар
3ФЕИТ09Л002Апликативен софтвер во ЕЕСАлександра Крколева
3ФЕИТ09Л002Апликативен софтвер во ЕЕСВаско Здравески
3ФЕИТ07Л003Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежиДанијела Ефнушева
3ФЕИТ10Л004Безжични IP мрежиТони Јаневски
3ФЕИТ10Л004Безжични IP мрежиТомислав Шуминоски
3ФЕИТ10Л006Безжични комуникацииВенцеслав Кафеџиски
3ФЕИТ10Л006Безжични комуникацииСлавче Пејоски
3ФЕИТ05Л005Биомедицинска електроникаБранислав Геразов
3ФЕИТ08Л001ВеројатностСања Атанасова
3ФЕИТ05Л008Вовед во наноелектроникаКатерина Ралева
3ФЕИТ05Л009Дигитален CMOS дизајнКатерина Ралева
3ФЕИТ10Л010Дигитални валутиАлександар Ристески
3ФЕИТ10Л012Дигитални телекомуникации 2Александар Ристески
3ФЕИТ10Л012Дигитални телекомуникации 2Томислав Шуминоски
3ФЕИТ05Л011Дигитално процесирање на аудиоБранислав Геразов
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 1Соња Геговска-Зајкова
3ФЕИТ07Л007Дистрибуирани системиМарија Календар
3ФЕИТ01Л004Дистрибуирани системи и SCADAГорјан Наџински
3ФЕИТ09Л007Економија за инженериВесна Борозан
3ФЕИТ09Л007Економија за инженериПетар Крстевски
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестицииПетар Крстевски
3ФЕИТ04Л003Експлоатација на електроенергетски постројкиСофија Николова-Поцева
3ФЕИТ06Л003електрични возилаСнежана Чундева
3ФЕИТ02Л007Електрични машини и трансформаториКрсте Најденкоски
3ФЕИТ03Л001Електрични мерења на неелектрични величиниМарија Чундева-Блајер
3ФЕИТ02Л008Електрични моториМихаил Дигаловски
3ФЕИТ02Л008Електрични моториГоран Рафајловски
3ФЕИТ05Л015ЕлектромагнетикаАндријана Кухар
3ФЕИТ02Л010Електромеханичко претворање на енергијатаMaja Целеска
3ФЕИТ02Л010Електромеханичко претворање на енергијатаВлатко Стоилков
3ФЕИТ05Л021Електронска инструментацијаЖивко Коколански
3ФЕИТ05Л021Електронска инструментацијаЈосиф Ќосев
3ФЕИТ06Л001Електротермиска конверзијаСнежана Чундева
3ФЕИТ04Л006Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројкиАтанас Илиев
3ФЕИТ09Л011Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежиМирко Тодоровски
3ФЕИТ09Л011Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежиЈорданчо Ангелов
3ФЕИТ10Л016ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развојАлександар Ристески
3ФЕИТ10Л016ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развојВалентин Раковиќ
3ФЕИТ12Л008Индустриски комуникациски мрежиМарко Порјазоски
3ФЕИТ01Л006Интелигентни системи на управувањеВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ07Л009Информациски системи и големи податоциХристијан Ѓорески
3ФЕИТ09Л013Квалитет на електрична енергијаЈовица Вулетиќ
3ФЕИТ09Л013Квалитет на електрична енергијаВаско Здравески
3ФЕИТ09Л014Компјутерски методи за анализа на ЕЕСЈорданчо Ангелов
3ФЕИТ09Л014Компјутерски методи за анализа на ЕЕСРубин Талески
3ФЕИТ07Л014Компјутерски мрежиДаниел Денковски
3ФЕИТ08Л007Компјутерски подржано геометриско моделирањеВесна Андова
3ФЕИТ01Л007Компјутерско водење на процесиВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ04Л009Компјутерско моделирање во електроенергетикатаСофија Николова-Поцева
3ФЕИТ08Л008Комплексна aнализаВесна Андова
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештиниНевенка Китева-Роглева
3ФЕИТ04Л011Мали хидроелектрични централиАнтон Чаушевски
3ФЕИТ05Л023Машински видЗоран Ивановски
3ФЕИТ03Л004Мерења во електроенергетикаВладимир Димчев
3ФЕИТ03Л006Мерења во телекомуникацииЖивко Коколански
3ФЕИТ05Л024Микроелектроника и микросистемиЈосиф Ќосев
3ФЕИТ05Л025МикроконтролериЉупчо Караџинов
3ФЕИТ05Л026Микропроцесорска електроникаЗоран Ивановски
3ФЕИТ07Л016Микропроцесорски системиМарија Календар
3ФЕИТ01Л009Мобилна РоботикаГорјан Наџински
3ФЕИТ12Л010Мобилни сервиси со Андроид програмирањеДаниел Денковски
3ФЕИТ12Л010Мобилни сервиси со Андроид програмирањеПеро Латкоски
3ФЕИТ01Л010Моделирање, симулација и идентификацијаДушко Ставров
3ФЕИТ02Л015Мрежно поврзување на обновливи извори на енергијаГога Цветковски
3ФЕИТ09Л016Нисконапонски електроенергетски инсталации и осветлениеЈовица Вулетиќ
3ФЕИТ09Л016Нисконапонски електроенергетски инсталации и осветлениеВаско Здравески
3ФЕИТ04Л013Нуклеарни електрични централиАнтон Чаушевски
3ФЕИТ08Л012Нумерички методиСања Атанасова
3ФЕИТ04Л014Обновливи извори на електрична енергијаДимитар Димитров
3ФЕИТ01Л012Операциони истражувањаГорјан Наџински
3ФЕИТ01Л012Операциони истражувањаДушко Ставров
3ФЕИТ01Л013Оптимални управувачи и обсервериВесна Ојлеска Латкоска
3ФЕИТ10Л025Оптички мрежиБорислав Поповски
3ФЕИТ10Л025Оптички мрежиПеро Латкоски
3ФЕИТ05Л029ОптоелектроникаКатерина Ралева
3ФЕИТ04Л016Основи на електрични централи и разводни постројкиНевенка Китева-Роглева
3ФЕИТ09Л018Планирање на електроенергетски системиПетар Крстевски
3ФЕИТ07Л024Податочни структури и анализа на алгоритмиДаниел Денковски
3ФЕИТ03Л008Практикум во LabVIEWЖивко Коколански
3ФЕИТ05Л030Практикум по проектирање електронски колаЈосиф Ќосев
3ФЕИТ11Л002ПретприемништвоАтанас Илиев
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитетМарија Чундева-Блајер
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерствотоНевенка Китева-Роглева
3ФЕИТ04Л022Проектирање на електроенергетски објектиАнтон Чаушевски
3ФЕИТ01Л016Проектирање на сигурносни системиЖивко Коколански
3ФЕИТ03Л010Процесни компјутери и мерењаМаре Србиновска
3ФЕИТ05Л032РадиотехникаТомислав Карталов
3ФЕИТ12Л014Развој на серверски WEB апликацииДаниел Денковски
3ФЕИТ12Л014Развој на серверски WEB апликацииПеро Латкоски
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетикатаАлександра Крколева
3ФЕИТ04Л024Релејна заштитаАнтон Чаушевски
3ФЕИТ01Л018Роботика 1Горјан Наџински
3ФЕИТ05Л036Системи за дигитално процесирање на сигналиДимитар Ташковски
3ФЕИТ07Л030Системи за Интернет на нештаМарија Календар
3ФЕИТ03Л012Системи за мерење и аквизиција на податоциВладимир Димчев
3ФЕИТ10Л036Телекомуникациски мрежиВладимир Атанасовски
3ФЕИТ09Л024Техника на висок напон 2Јорданчо Ангелов
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновацииХристина Спасевска
3ФЕИТ08Л018Физика на компјутерски игриЛихнида Стојановска-Георгиевска
3ФЕИТ04Л029Фотоволтаични системиДимитар Димитров