Осма Студентска Конференција за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој – СКЕЕОР 2020

Објавено: декември 10, 2020

На ден 09.12.2020, во една од виртуелните училници на Факултетот за електротехника и информациски технологии – ФЕИТ, се одржа отварањето на 8та Студентска Конференција за Енергетска Ефикасност и Одржлив Развој – СКЕЕОР 2020. Како и секоја година така и оваа се долови главната идеа на СКЕЕОР, а тоа е размена на идеи и мислења меѓу...

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии – втор уписен рок

Објавено: декември 10, 2020

Конкурс за запишување студенти на трет циклус –  докторски студии на студиските програми на ФЕИТ  во академската 2020/2021 година – втор уписен рок...