Кандидирање за изборите за ФСС на ФЕИТ

Последна измена: ноември 30, 2020

Записник ОБ – ЗПР Записник ОБ – ЗИ Листа на кандидати за избор на претседател и членови на ФСС на ФЕИТ CV – a Процедура за online гласање за избор на претседател и членови на ФСС на ФЕИТ 2020/2021 Упатство за кандидирање на членови и претседател за Факултетското студентско собрание на ФЕИТ...

Оглас за набавка на ИТ опрема

Објавено: ноември 18, 2020

 Оглас за набавка на ИТ опрема “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save” Рок  за  аплицирање до  30.11.2020 година Огласот е отворен до 30.11.2020 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD3 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:   ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА...

Оглас за набавка на GNSS инструмент за истражување

Објавено: ноември 18, 2020

Оглас за набавка на GNSS инструмент за  истражување “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save” Рок  за аплицирање до 18.12.2020 година Огласот е отворен до 18.12.2020 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD2 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува: ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА...