Кандидирање за изборите за ФСС на ФЕИТ

Последна измена: ноември 30, 2020

Записник ОБ – ЗПР Записник ОБ – ЗИ Листа на кандидати за избор на претседател и членови на ФСС на ФЕИТ CV – a Процедура за online гласање за избор на претседател и членови на ФСС на ФЕИТ 2020/2021 Упатство за кандидирање на членови и претседател за Факултетското студентско собрание на ФЕИТ...