КОНКУРС за избор на заменик студентски правобранител

Објавено: декември 24, 2020

Факултетско студентско собрание  Факултет за електротехника и информациски технологии   Врз основа на член 41 став 3 од Статутот на Факултетското студентско собрание и одлуката бр. 15-1837/3 од 16.12.2020 г. Факултетското студентско собрание на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје објавува КОНКУРС за избор на заменик студентски правобранител   Се распишува конкурс за...