Оглас за вработување во Мулти Парк – Изаири

Последна измена: јануари 27, 2021

Мулти Парк – Изаири е компанија која започнува со производство на леење на бакарни производи со модерна технологија која се залага да стане модерен и доверлив производител на висококвалитетни одлеаноци од бакар и други обоени метали. Процесот UPCAST® кој се користи е технологија развиен за производство на жици, прачки и цевки со врвен квалитет од...