Успешно реализиран научно-истражувачкиот проект “Електромагнетно моделирање на преодни појави во големи системи

Последна измена: јуни 23, 2023

На 16.6.2022 год. во рамки на ФЕИТ беше успешно реализиран научно-истражувачкиот проект “Електромагнетно моделирање на преодни појави во големи системи”, финансиран од интегративните средства на УКИМ за 2020/2021 година. Истражувачката работа во проект претставува надоврзување на долгогодишните истражувања на дел од проектниот тим, кои беа насочени кон развој на модел за анализа на преодни електромагнетни...