Интерен оглас за ангажирање на соработници на проект

Последна измена: ноември 4, 2022

Врз основа на договорот за проектот „Одржливи енергетски вештини во градежништвото: видливи, валидирани, вредни“ – SEEtheSkills и утврдена потреба од ангажирање на 4 соработници на проектот за развој на дигитални алатки и соодветни софтверски решенија, нивна реализација и пилотирање, како и одржување во периодот на траење на проектот, т.е. 01.11.2022-31.05.2024, се распишува ИНТЕРЕН ОГЛАС за...