Поддршка за докторски студии во рамки на програмата IPCEI Microelectronics преку Infineon Technologies, Австрија

Објавено: јануари 26, 2023

      Во рамки на програмата IPCEI Microelectronics(*), компанијата Infineon Technologies од Австрија нуди поддршка за докторски студии (PhD collaboration program). Програмата е наменета за студенти кои се на самиот почеток на докторските студии (PhD program with a full scholarship) или веќе работат на докторската дисертација (PhD in-kind program). Повеќе информации може да најдете...