Обука за аналитика на податоци

Објавено: февруари 27, 2023

Сертификати: ECDL и ФЕИТ Број на слушатели: од 5 до 20 по термин Предавачи: наставно-научен и стручен кадар од ФЕИТ Цена: 150 € / во денарска против вредност на две рати. Пријавување на е-маил: cdu@feit.ukim.edu.mk Обуката за аналитика на податоци организирана од Центарот за доживотно учење при ФЕИТ им овозможува на слушателите стекнување на основните знаења...

Статистика во SPSS

Објавено: февруари 27, 2023

Промотивна Цена: 150 € / во денарска против вредност на две рати. Статистиката е наука со која учиме од добиените податоци. Познавањето на статистиката ни помага: правилно да се соберат податоците кои ни се од интерес, да се изведе соодветен метод за анализа на веќе добиените податоци, и конечно добро толкување на добиените резултати. Статистиката...

Обука за финансиски табели

Објавено: февруари 27, 2023

Сертификати: ECDL и ФЕИТ Предавачи: наставно-научен и стручен кадар од ФЕИТ Промотивна Цена: 150 € / во денарска против вредност на две рати. Пријавување: cdu@feit.ukim.edu.mk Обуката за финансиски табели организирана од Центарот за доживотно учење при ФЕИТ им овозможува на слушателите стекнување на напредни вештини кои можат да се користат во можат да се користат во...

Соопштение за неактивирани предмети

Последна измена: февруари 24, 2023

Студентите што имаат избрано/запишано изборен предмет во летниот семестар во учебната 2022/2023 година што не се активирал и не фигурира во објавениот распоред на часовите, ќе можат да го заменат со активиран предмет, односно со изборен предмет што го има во распоредот на часовите. Студентите ќе можат да ја извршат промената на неактивираниот со активиран...

Оглас за вработување во QtWinSoft

Објавено: февруари 23, 2023

Компанијата QtWinSoft лоцирана во Скопје,има потреба за вработување на студенти од завршна година со или без работно искуство, кои што би сакале да се стекнат со знаење и работат на развој на C++ multiplatform Embedded/Mobile/Desktop апликации со користење на cross-platform framework Qt/QML, во околина со реални проекти од следниве области: vehicle infotainment, medical applications, applications for electrical...