Соопштение за организирање на дополнителна ден сесија

Објавено: јануари 30, 2023

Согласно академскиот календар за учебната 2022/2023 година, дополнителната ден сесија за предметите од летниот/парен семестар ќе се одржи на 8.2.2023 година (среда). Студентите може да пријават само еден предмет што го слушале во летниот семестар во учебната 2021/2022 година и за кој ги реализирале сите академски обврски (потпис и заверен семестар). Пријавувањето на испитот за дополнителната...

Поддршка за докторски студии во рамки на програмата IPCEI Microelectronics преку Infineon Technologies, Австрија

Објавено: јануари 26, 2023

      Во рамки на програмата IPCEI Microelectronics(*), компанијата Infineon Technologies од Австрија нуди поддршка за докторски студии (PhD collaboration program). Програмата е наменета за студенти кои се на самиот почеток на докторските студии (PhD program with a full scholarship) или веќе работат на докторската дисертација (PhD in-kind program). Повеќе информации може да најдете...

Соопштение – Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии

Објавено: јануари 25, 2023

Заверување зимски семестар и запишување  летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии – генерации запишани заклучно со учебната 2021/2022 –  прв и втор рок Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2022/2023 втор циклус – постдипломски студии – генерација 2022/2023...

Втор циклус студии – втор уписен рок 2022/2023 година

Објавено: јануари 25, 2023

Пријавување на кандидатите Пријавувањето на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2022/2023 година на Факултетот за електротехника и информациски технологии ќе се врши со доставување на потребните документи на шалтерите на Одделението за студентски прашања од 12.30 до 14.30 часот во период од 7.2. до 17.02.2023 година. Пред доставување на...

СЕРАФИМОСКИ ТЕК и ИНОФЕИТ склучија договор за креирање на платформа за дигитален близнак (Digital Twin)

Објавено: јануари 17, 2023

„СЕРАФИМОСКИ ТЕК“ ќе соработува со „ИНОФЕИТ“ за развивање на најсовремена платформа за дигитален близнак („Digital Twin“) СЕРАФИМОСКИ ТЕК и ИНОФЕИТ склучија договор за креирање на платформа за дигитален близнак ( Digital Twin), со која ќе се креираат виртуелни репрезентации од физички објект или системи. Дигитален близнак („Digital Twin“) е револуционерна технологија, која се користи кај...

Соопштение – заверка на зимски семeстар 2022/2023 и упис на летен семестар 2022/2023

Објавено: јануари 12, 2023

Заверката на зимскиот семестар 2022/2023, како и запишувањето на летниот семестар во учебната 2022/2023 година за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скоп­­­је, ќе ги содржи следниве чекори: Електронско пријавување од 25.1. до 9.2.2023 година Во системот iKnow www.iknow.ukim.edu.mk секој студент треба да го запише летниот семетар...