Обука за аналитика на податоци

Објавено: февруари 27, 2023

Сертификати: ECDL и ФЕИТ Број на слушатели: од 5 до 20 по термин Предавачи: наставно-научен и стручен кадар од ФЕИТ Цена: 9000 денари на две рати. Пријавување на е-маил: cdu@feit.ukim.edu.mk Обуката за аналитика на податоци организирана од Центарот за доживотно учење при ФЕИТ им овозможува на слушателите стекнување на основните знаења и вештини кои се однесуваат...

Статистика во SPSS

Објавено: февруари 27, 2023

Промотивна Цена: 9000 денари на две рати. Статистиката е наука со која учиме од добиените податоци. Познавањето на статистиката ни помага: правилно да се соберат податоците кои ни се од интерес, да се изведе соодветен метод за анализа на веќе добиените податоци, и конечно добро толкување на добиените резултати. Статистиката е клучна за многу нови...

Обука за финансиски табели

Објавено: февруари 27, 2023

Сертификати: ECDL и ФЕИТ Предавачи: наставно-научен и стручен кадар од ФЕИТ Промотивна Цена: 9000 денари на две рати. Пријавување: cdu@feit.ukim.edu.mk Обуката за финансиски табели организирана од Центарот за доживотно учење при ФЕИТ им овозможува на слушателите стекнување на напредни вештини кои можат да се користат во можат да се користат во финансиите и сметководството за да се...