Потпишан меморандум за соработка меѓу ФЕИТ и Стјуарт Инспект

Објавено: мај 28, 2024

ФЕИТ потпиша меморандум за соработка со меѓународно етаблираната компанија Стјуарт Инспект во областите поврзани со joнизирачко зрачење и радијациона сигурност. Предмет на соработката е заедничко настапување во испитувања и процена на персоналниот дозен еквивалент од надворешно изложување на јонизирачко зрачење, како и мерење на брзината на амбиенталниот дозен еквивалент во близина на извори на јонизирачко...