Државна матура и предмети од средно образование

За сите кандидати што полагале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2020/2021 година,  соодветни за запишување на студиските програми на ФЕИТ се следниве предмети:

  1. Задолжителен екстерен предмет: македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.
  2. Еден од изборните екстерни предмети треба да биде предметот математика.
  3. За вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет нема ограничувања.