Конкурс и квоти

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, 28.9.2020 година ќе се врши пријавувањето во третиот уписен рок.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2020/2021 година во третиот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри)Државна квотаЦена (еур)Квота кофинан.Цена (еур)Вкупно
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)512003040081
Електроенергетски системи (ЕЕС)492003040079
Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)522003040082
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)392003040069
Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)592003040089
Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)432003040073
Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)472003040077
ВКУПНО студенти340 210 550