Конкурс и квоти

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2019/2020 година

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, на 25.9.2019 година ќе се врши пријавувањето во третиот уписен рок.

Кандидатите ќе можат да се пријавуваат на шалтерите на студентската служба  на Факултетот во термин од 11:00 до 14:30 часот.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2019/2020 година во третиот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри) Државна квота Цена (еур) Квота кофинан. Цена (еур) Вкупно
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) 30 200 30 400 60
Електроенергетски системи (ЕЕС) 41 200 30 400 71
Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) 45 200 30 400 75
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) 0 200 26 400 26
Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) 35 200 30 400 65
Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) 35 200 30 400 65
Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) 29 200 30 400 59
ВКУПНО студенти 215   206   421