Конкурс и квоти

Конкурс и квоти за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година

Во согласност со Конкурсот за запишување на студенти на додипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Факултетот за електротехника и информациски технологии, на 31.8. и 1.9.2020 година ќе се врши пријавувањето во првиот уписен рок.

На Факултетот за електротехника и информациски технологии, во учебната 2020/2021 година во првиот уписен рок во редовни студии ќе можат да се запишат студенти во следните студиски програми со соодветни квоти:

Студиска програма (8 семестри)Државна квотаЦена (еур)Квота кофинан.Цена (еур)Вкупно
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)8020030400110
Електроенергетски системи (ЕЕС)602003040090
Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)602003040090
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)8020030400110
Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)10020030400130
Компјутеско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)602003040090
Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)602003040090
ВКУПНО студенти500 210 710