Рокови

Прв рок Втор рок Трет рок
Пријавување на кандидатите 30.8 и 31.8.2022 15.9 и 16.9.2022 28.9.2022
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа) 2.9.2022 20.9.2022
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа) 7.9.2022 23.9.2022
Запишување на кандидатите 12.9 и 13.9.2022 26.9.2022 30.9.2022

.