Стипендии

Стипендии за идните студенти


Идните студенти што ќе се запишат во прва година на ФЕИТ имаат можност да добијат стипендии.

  1. Трите електроенергетски компании АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ и ЕВН Македонија ќе доделат по 5 стипендии на студентите од прва година на електроенергетските насоки по завршувањето на првиот семестар. Висината на стипендијата изнесува 100 евра месечно, во период од 10 месеци како и продолжување на стипендијата до крајот на студирањето доколку задржат просечна оценка над 8.0.
  2. УКИМ ќе додели стипендии на 10 кандидати на конечните ранг-листи на примени кандидати со завршена државна матура, во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок во академската 2019/2020 година. Стипендијата ја покрива школарината за студирање за академската 2019/2020 година.
  3. ФЕИТ ќе додели стипендии во висина на школарината од 200 евра на сите запишани студенти во прва година, кои што во текот на своето средно образование освоиле:
    • Прво место/награда на акредитирани државни натпревари или на државната смотра на Народна техника по некои од следниве предмети: математика, физика, информатика, електротехника, автоматика или од други области што се негуваат на Факултетот;
    • Прва, втора или трета награда на меѓународни олимпијади на знаења, балкански или светски првенства по некои од следниве предмети: математика, физика и информатика.