Стипендии

Стипендии за идните студенти

 

  1. МАКО СИГРЕ ќе додели три стипендии во висина на школарината за една година за најдобрите запишани студенти во прва година на елекроенергетските студиски програми кои не добиле стипендија по друг основ.