Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС +

Објавено: јуни 30, 2020

Рок за аплицирање до 1.10.2020    Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ KА 103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за индивидуална мобилност за студенти. Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во 3 примерока до Еразмус+ координаторот на ФЕИТ  проф.  д-р Маргарита Гиновска, најдоцна до 1 октомври 2020 година. Повеќе информации и потребните документи...