Процедура за начинот на реализација на испитите во јунската испитна сесија

Објавено: јуни 1, 2020

За време на важење на мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 хигиената на Факултетот за електротехника и информациски технологии  согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (СЛ....

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба 

Објавено: јуни 1, 2020

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба ...