Обука за работа со Програмабилни логички управувачи

Објавено: јули 6, 2020

  Овој курс е наменет за млади лица заинтересирани за обучување за работа со програмабилни логички управувачи, вештина која е неопходна во денешниот свет на модерната индустриска автоматика. Со успешно завршување на курсот и проверката на знаење, слушателите ќе стекнат основни познавања за програмабилните логички управувачи и нивната улога во управувачките системи (пред сѐ во...

Оглас за вработување во Итис дооел Скопје

Објавено: јули 6, 2020

                                                         Инспекциското тело ИТИС за инспекција на електроенергетски постројки има потреба од вработување дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетика. ИТИС е акредитирано инспекциско тело...