К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во академската 2020/2021 година

Објавено: јули 10, 2020

  К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во академската 2020/2021 година...