Одржување на курс за Безбедност на SCADA системи

Објавено: октомври 9, 2020

Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје ќе одржи курс на тема: БЕЗБЕДНОСТ НА SCADA СИСТЕМИ во организација на Институтот за автоматика и Институтот за телекомуникации. Целта на овој курс е запознавање на слушателите со безбедносните и мрежните концепти кои мора да се исполнети при имплементацијата на современите SCADA системи, како и со најкарактеристичните...