Graduate програма во Ендава

Објавено: март 15, 2019

Во Endava започна аплицирањето за овогодинешната Graduate програма. Целна група на оваа програма се студенти кои се во четврта година од студиите или се пред дипломирање....

Пракса во ITCrowd

Објавено: март 15, 2019

Willing to develop your programming skills and become a Full Stack Software Engineer? Learn .NET, MS SQL and Angular from our best people in ITCrowd, working on a real-time projects! If you possess: – Basic software development knowledge (ASP.NET, MS SQL and/or Angular) – Understanding of the object oriented programming concepts – Some project you...

Пракса во ИТИС ДООЕЛ Скопје

Објавено: ноември 26, 2018

Објавено на 26.11.2018   INSTITUTE FOR TECHNICAL INSPECTION AND CERTIFICATION www.itis.com.mk Компанијата ИТИС ДООЕЛ Скопје е акредитирано инспекциско тело од ИАРМ за инспекција на електро енергетски постројки. Покрај инспекциските активности во Р. Македонија, се занимава и со теренски испитувања, надзор при фабрички испитувања и пуштање во работа на електроенергетска опрема на глобално ниво. ИТИС отвора...

Пракса во Македонски Телеком АД – Скопје

Објавено: октомври 18, 2018

За Службата за Инфраструктура и технички инвентар која работи како дел од Секторот за Пристапни мрежи, во Областа на Главниот Директор за Техника потребно е да се ангажира еден практикант. Овој практикант ќе биде ангажиран на поголем број на задачи за следниве цели: Средување на техничка документација и нејзина дигитализација Дигитализација на документација која се...