Соопштение за промена на неактивирани предмети

Објавено: март 3, 2020

  Студентите што имаат избрано / запишано изборен предмет во летниот семестар во учебната 2019/2020 година, а истиот го нема на распоред ќе можат да го заменат со веќе активиран предмет, односно со изборен предмет кој го има на распоред. Промената на неактивиран со веќе активиран предмет, студентите ќе можат да ја извршат до 10.3.2020...