Алгоритам за препознавање активности развиен на ФЕИТ победи на меѓународен натпревар

Објавено: јули 28, 2019

Алгоритам што користи сензорски податоци за да препознае човечки активности и да детектира паѓање обезбеди прво место за тимот на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) на меѓународниот натпревар Challenge UP: Multimodal Fall Detection (https://sites.google.com/up.edu.…/challenge-up-2019/overview). Главната награда Drone Parrot Bebop 2 FPV ја освои тимот составен од доц. д-р Христијан Ѓорески (водач), студентите Ивана...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Објавено: јули 27, 2019

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година      ...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Објавено: јули 27, 2019

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година...

Microsoft академија и центар за тестирање

Објавено: јули 11, 2019

Почнувајќи од март 2019. година, ФЕИТ е дел од Microsoft Imagine Academy програмата и претставува авторизиран Certiport испитен центар за Microsoft сертификација. Преку овие програми, наставно – научниот кадар и студентите на ФЕИТ имаат бесплатен пристап до значајни и висококвалитетни ресурси од областа на современите Microsoft технологии и пошироко. Имено, академијата нуди широк спектар на насоки за дополнителна едукација и специјализација на кадарот и студентите на ФЕИТ. Почнувајќи од специјализација во основните алатки за продуктивност, академијата овозможува и доедукација во областите на компјутерските науки и...

LabVIEW академија

Во 2014. година Факултетот за електротехника и информациски технологии за првпат го имплементираше програмот „Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) академија” и со тоа стана првата научно – образовна институција во Република Македонија која е лиценцирана за обука на студенти за работа со развојната програмска платформа LabVIEW. Со имплементирање на овој програм, студентите од ФЕИТ се здобија со можност за совладување...

Palo Alto Networks

ФЕИТ e дел од академската мрежа на Palo Alto Networks, светскиот лидер во областа на безбедност на ИКТ системи. Главниот бизнис на Palo Alto Networks се напредни firewall – и дизајнирани за мрежна безбедност, видливост и грануларна контрола на мрежна активност базирани на идентификација на ниво на апликација, корисник или содржина. Компанијата произведува и решенија...

Летна школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“

Летната школа „Дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи“ за прв пат се одржа во Скопје во рамките на меѓународниот DАAD проект „Embedded system design” во 2011. година. Поради големиот интерес што таа го предизвика, Институтот за електроника, под раководство на проф. д-р Јосиф Ќосев, продолжи да ја организира школата секоја година, во првата седмица по завршување на јунскиот испитен рок. Оттогаш...