С О О П Ш Т Е Н И Е – Пријавување испити – прв циклус студии

Објавено: мај 13, 2020

Пријавување испити на прв циклус студии во јунската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од 13.5 до 3.6.2020 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, точка 2.5 Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во iKnow системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава до...