Оглас за пракса/вработување во Македонски Телеком

Објавено: април 12, 2022

Македонски Телеком има потреба од студенти кои имаат познавања и интерес за: IP технологии, IP мрежи, MPLS Технологии и сервиси на кои работат преку IP мрежите Конфигурација, одржување, димензионирање и дизајн на IP мрежи, IP протоколи и рутирање Познавање на корисничките уреди (CPE) како и говорните, дата и IPTV сервиси. Стручно познавање на Linux и...

Оглас за пракса во Народната банка на Република Северна Македонија

Објавено: април 12, 2022

Народна банка на Република Северна Македонија ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и  други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во текот на месеците јуни, јули и август 2022 година. Пријавата, пополнета од...