Одржана третата работилница на ИНОФЕИТ ДИХ

Објавено: март 31, 2023

Во рамките на своите редовни активности, ИНОФЕИТ ДИХ ја одржа својата трета работилница на 30.03.2023 за партнерите од својата мрежа. Работилницата беше фокусирана на презентација на четирите прототипови кои се развиваа од експерти на ИНОФЕИТ ДИХ во изминативе девет месеци, а поддржани преку ко-финансираниот проект за подигнување на капацитетот на ИНОФЕИТ ДИХ од страна на...