Конечна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 21, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 21.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...

Прелиминарна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 18, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 18.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...

СООПШТЕНИЕ за упис на зимски семестар 2020/2021 и заверка на летен семeстар 2019/2020

Последна измена: септември 18, 2020

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, како и одложената заверката на летниот семестар во учебната 2019/2020 година (заради настанатата состојба поврзана со корона вирусот COVID-19) за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:  1. Електронско пријавување од 14.9. до...

СООПШТЕНИЕ за организирање подготвителна настава по математика и физика

Објавено: септември 12, 2020

Подготвителната настава по математика и физика ќе се одржи во периодот од 14.9.2020 до 26.9.2020 год.  Студентите се поделени во две групи (на крајот од поракава е распоредот на кандидатите по групи). Наставата ќе се одвива секој ден, освен недела, од 14.9.2020 до 26.9.2020 година по следниов распоред. Прва група Втора група Математика од 14.9.2020...

Соопштение за организирање на дополнителна ден сесија

Објавено: септември 11, 2020

Согласно академскиот календар за учебната 2019/2020 година, дополнителната ден сесија за предметите од зимскиот/непарен семестар ќе се одржи во среда, 16.9.2020 година. Студентите може да пријават само еден предмет што го слушале во зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година и за кој ги реализирале сите академски обврски (потпис и заверен семестар). Пријавувањето на испитот за...

Соопштение за новите студенти – прв уписен рок

Објавено: септември 7, 2020

Запишувањето на новите студенти во првиот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 10.9. и 11.9.2020 година во просториите на ФЕИТ во период од 9:00 до 14:00 часот. Заради почитување на здравствените протоколи, за доставување на документите за упис секој кандидат задолжително треба да закаже термин преку следниов линк: https://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk/mod/scheduler/view.php?id=11813 При најавувањето, во полето...

Конечна ранг листа – прв уписен рок 2020

Објавено: септември 7, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Факултетско образование Компјутерско хардверско инженерство и...