Информација за студентски адреси

Објавено: септември 30, 2020

Почитувани бруцоши, Ве известуваме дека ви се креирани електронски адреси на студентскиoт сервер за електронска пошта и корисничка сметка на порталот за електронско учење: http://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk До серверот за електронска пошта може да се пристапи преку веб-адресата: https://smail.feit.ukim.edu.mk/ Електронските адреси се во форма <studiska_programa><broj_indeks>@feit.ukim.edu.mk, каде што <broj_indeks> е бројот на индексот, без косата црта. На пример,...

Соопштение за почеток со настава

Објавено: септември 29, 2020

Почитувани студенти, Наставата во зимскиот семестар од учебната 2020/2021 ќе започне на 5.10.2020 година. Часовите за предавања и аудиториски вежби ќе се одвиваат online преку платформата Zoom, според распоредот на часови што ќе биде објавен на веб страницата на факултетот. Лабораториските вежби по одделни предмети ќе се реализираат со физичко присуство во факултетските лаборатории. Сите...

Соопштение за бруцоши

Објавено: септември 29, 2020

Почитувани бруцоши, На 1.10. и 2.10.2020 година ќе бидат организирани денови за ориентација на новозапишаните студенти на ФЕИТ. За да се испочитуваат протоколите за заштита од вирусот Covid 19 и да се избегне групирање на голем број студенти, настанот ќе се одвива во четири термини, според следниов распоред: Датум Почеток Студиска програма на која сте...

Соопштение за новите студенти – трет уписен рок

Објавено: септември 29, 2020

Запишувањето на новите студенти во третиот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 30.9.2020 година на шалтерите на одделението за студентски прашања на ФЕИТ во период од 10:00 до 11:00 часот. На денот на доставување на документите, пожелно е да пристигнете 10 минути пред закажаниот термин во дворот на Факултетот, пред еден од двата...

Конечна ранг листа – трет уписен рок 2020

Објавено: септември 29, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота Скопје, 29.9.2020 Конкурсна комисија на ФЕИТ...

С О О П Ш Т Е Н И Е – eлектронски упис на зимски семестар во учебната 2020/2021 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Објавено: септември 26, 2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 год. во iKnow системот . Во упатството за студенти имате подетално објаснување околу електронското запишување на семестар...

Одлука за одобрени молби за префрлање на други студиски програми 2020

Објавено: септември 25, 2020

ОДЛУКА ЗА ОДОБРЕНИ МОЛБИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2020 Ред. бр. Број на индекс Студиска програма Се префрла на студиска програма Одлука на продекан за наства 1 30/2018 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 2 66/2019 ЕАОИЕ КХИЕ се одобрува 3 50/2019 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 4 57/2019 ЕАОИЕ ЕЕС се одобрува 5 46/2019 ЕАОИЕ...