С О О П Ш Т Е Н И Е – eлектронски упис на зимски семестар во учебната 2020/2021 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Објавено: септември 26, 2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 год. во iKnow системот . Во упатството за студенти имате подетално објаснување околу електронското запишување на семестар...

Одлука за одобрени молби за префрлање на други студиски програми 2020

Објавено: септември 25, 2020

ОДЛУКА ЗА ОДОБРЕНИ МОЛБИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2020 Ред. бр. Број на индекс Студиска програма Се префрла на студиска програма Одлука на продекан за наства 1 30/2018 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 2 66/2019 ЕАОИЕ КХИЕ се одобрува 3 50/2019 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 4 57/2019 ЕАОИЕ ЕЕС се одобрува 5 46/2019 ЕАОИЕ...

Соопштение за подготвителна настава по програмирање Code@FEIT 2020

Објавено: септември 25, 2020

Подготвителната настава по програмирање Code@FEIT 2020 ќе се одржи во периодот од 28.9.2020 до 02.10.2020 год.  Предавањата студентите ќе ги следат сите заедно, додека за практичниот дел (аудиториски и лабораториски вежби) студентите се поделени во четири групи (на крајот од поракава е распоредот на кандидатите по групи). Наставата ќе се одвива секој ден од понеделник до петок по следниов...

Соопштение за новите студенти – втор уписен рок 2020

Последна измена: септември 27, 2021

Запишувањето на новите студенти во вториот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 25.9.2020 година на шалтерите на одделението за студентски прашања на ФЕИТ во период од 10:00 до 11:00 часот. На денот на доставување на документите, пожелно е да пристигнете 10 минути пред закажаниот термин во дворот на Факултетот, пред еден од двата...

Конечна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 21, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 21.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...

Прелиминарна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 18, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 18.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...

СООПШТЕНИЕ за упис на зимски семестар 2020/2021 и заверка на летен семeстар 2019/2020

Последна измена: септември 18, 2020

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, како и одложената заверката на летниот семестар во учебната 2019/2020 година (заради настанатата состојба поврзана со корона вирусот COVID-19) за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:  1. Електронско пријавување од 14.9. до...

СООПШТЕНИЕ за организирање подготвителна настава по математика и физика

Објавено: септември 12, 2020

Подготвителната настава по математика и физика ќе се одржи во периодот од 14.9.2020 до 26.9.2020 год.  Студентите се поделени во две групи (на крајот од поракава е распоредот на кандидатите по групи). Наставата ќе се одвива секој ден, освен недела, од 14.9.2020 до 26.9.2020 година по следниов распоред. Прва група Втора група Математика од 14.9.2020...

Соопштение за организирање на дополнителна ден сесија

Последна измена: септември 9, 2021

Согласно академскиот календар за учебната 2019/2020 година, дополнителната ден сесија за предметите од зимскиот/непарен семестар ќе се одржи во среда, 16.9.2020 година. Студентите може да пријават само еден предмет што го слушале во зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година и за кој ги реализирале сите академски обврски (потпис и заверен семестар). Пријавувањето на испитот за...

Соопштение за новите студенти – прв уписен рок

Објавено: септември 7, 2020

Запишувањето на новите студенти во првиот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 10.9. и 11.9.2020 година во просториите на ФЕИТ во период од 9:00 до 14:00 часот. Заради почитување на здравствените протоколи, за доставување на документите за упис секој кандидат задолжително треба да закаже термин преку следниов линк: https://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk/mod/scheduler/view.php?id=11813 При најавувањето, во полето...

Конечна ранг листа – прв уписен рок 2020

Објавено: септември 7, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Факултетско образование Компјутерско хардверско инженерство и...

Прелиминарна ранг листа – прв уписен рок 2020

Објавено: септември 3, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Факултетско образование Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство...

ОГЛАС за доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии

Објавено: септември 1, 2020

Врз основа на Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД – Скопје, на 25.08.2020 година, Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје распишува ОГЛАСза доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии ОКТА АД – Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува две стипендии на студентите кои во...

Награди и стипендии од MAKO CIGRE

Објавено: август 27, 2020

МАКО СИГРЕ ќе додели три награди на најдобрите дипломирани студенти на електроенергетските студиски програми и три стипендии во висина на школарината за една година за најдобрите запишани студенти во прва година на елекроенергетските студиски програми кои не добиле стипендија по друг основ....

Бесплатна подготвителна настава за идните студенти на ФЕИТ

Објавено: август 26, 2020

За сите студенти што ќе се запишат на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, во периодот од 14.9.2020 до 30.9.2020 ќе биде организирана бесплатна online подготвителна настава од областите: математика, физика и информатика. Наставата ќе се изведува преку платформата Zoom. Сите дополнителни информации ќе бидат објавени на веб страницата...

Соопштение за документи за сместување во студентски дом

Објавено: август 11, 2020

Сите студенти кои имаат потреба од документација за сместување во студентски дом треба да испратат e-mail до ssluzba@feit.ukim.edu.mk најдоцна до среда, 12.8.2020 год. во 15 часот. Кон пораката треба да се прикачат скенирани уплатници за реализирана уплата од 50,00 денари за административна такса и 100,00 денари на факултетската жиро сметка, со цел на дознака Уверение...

ЛОСТ – Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи

Последна измена: август 13, 2020

    ЕВН Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување стипендии за студенти од Енергетските насоки на Факултетот за Електротехника и информациски технологии, Техничкиот Факултет – Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои во рамките на семејството имаат месечни приходи помали од 29.000 денари. Оваа година ќе бидат доделени 10 (десет) стипендии на студенти...

С О О П Ш Т Е Н И Е – Пријавување испити – прв циклус студии

Објавено: јули 16, 2020

Пријавување испити на прв циклус студии во август – септемвриската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од 16.7 до 16.8.2020 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, точка 2.5 Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во iKnow системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава...

АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми

Објавено: јули 13, 2020

Рокот за аплицирање 5.9.2020 година. Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2019/2020 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, управување и менаџмент...

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година

Објавено: јуни 25, 2020

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година...

Дополнителни информации за спроведување на испитите во јунската испитна сесија

Објавено: јуни 9, 2020

Испитите во јунската испитна сесија се спроведуваат со физичко присуство и online, според објавениот распоред достапен на веб страницата на факултетот: https://feit.ukim.edu.mk/i-ciklus/raspored-na-ispiti/ Секој студент е должен да ја пополни анкетата на е-курсеви со која ќе го потврди своето присуство на испитот најдоцна 48 часа пред почетокот на испитот согласно претходно објавената процедура достапна на веб...