Конечна ранг листа – трет уписен рок 2020

Објавено: септември 29, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота Скопје, 29.9.2020 Конкурсна комисија на ФЕИТ...

С О О П Ш Т Е Н И Е – eлектронски упис на зимски семестар во учебната 2020/2021 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Објавено: септември 26, 2020

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 год. во iKnow системот . Во упатството за студенти имате подетално објаснување околу електронското запишување на семестар...

Одлука за одобрени молби за префрлање на други студиски програми 2020

Објавено: септември 25, 2020

ОДЛУКА ЗА ОДОБРЕНИ МОЛБИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2020 Ред. бр. Број на индекс Студиска програма Се префрла на студиска програма Одлука на продекан за наства 1 30/2018 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 2 66/2019 ЕАОИЕ КХИЕ се одобрува 3 50/2019 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 4 57/2019 ЕАОИЕ ЕЕС се одобрува 5 46/2019 ЕАОИЕ...

Соопштение за подготвителна настава по програмирање Code@FEIT 2020

Објавено: септември 25, 2020

Подготвителната настава по програмирање Code@FEIT 2020 ќе се одржи во периодот од 28.9.2020 до 02.10.2020 год.  Предавањата студентите ќе ги следат сите заедно, додека за практичниот дел (аудиториски и лабораториски вежби) студентите се поделени во четири групи (на крајот од поракава е распоредот на кандидатите по групи). Наставата ќе се одвива секој ден од понеделник до петок по следниов...

Соопштение за новите студенти – втор уписен рок 2020

Последна измена: септември 27, 2021

Запишувањето на новите студенти во вториот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 25.9.2020 година на шалтерите на одделението за студентски прашања на ФЕИТ во период од 10:00 до 11:00 часот. На денот на доставување на документите, пожелно е да пристигнете 10 минути пред закажаниот термин во дворот на Факултетот, пред еден од двата...

Конечна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 21, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 21.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...

Прелиминарна ранг листа – втор уписен рок 2020

Објавено: септември 18, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота   Скопје, 18.9.2020 година  Конкурсна комисија на ФЕИТ...