Соопштение за настава по предметот Спорт и здравје

Последна измена: октомври 22, 2020

Од понеделник, 26.10.2020 година ќе започне реализацијата на наставата од предметот Спорт и здравје. Предметот е задолжителен за сите студенти запишани по новите студиски програми,  согласно акредитацијата од 2017 година. Наставата ќе се одвива online, со посредство на платформата Zoom, во виртуелна училница 5. Формирани се 6 групи со следниов состав: Група 1. Студенти од...

Адреса за молби и барања

Последна измена: октомври 22, 2020

Молбите и барањата кои се испраќаат во електронски облик, а се адресирани до продеканот за настава, студентите треба да ги испраќаат на следнава адреса: studentska_arhiva@feit.ukim.edu.mk   Скопје, 21.10.2020 година                                                     ...

Соопштение за неактивирани предмети

Последна измена: октомври 22, 2020

Студентите што имаат избрано/запишано изборен предмет во зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година што не се активирал и не фигурира во објавениот распоред на часовите, ќе можат да го заменат со активиран предмет, односно со изборен предмет што го има во распоредот на часовите. Студентите ќе можат да ја извршат промената на неактивираниот со активиран...

Повик за Програма за пракса на Германското стопанство

Објавено: октомври 19, 2020

Програмата за Пракса на Германското Стопанство (www.stipendienprogramm.org) им овозможува на студентите (дипломирани и недипломирани) да стекнат работно искуство во водечки компании во Германија. Во последните 17 години се поддржани повеќе од 800 студенти и млади академски граѓани од Земјите на Западен Балкан. Сите стипендисти поминуваат три до шест месеци во Германија, каде што го проширируваат...

Одржување на курс за Безбедност на SCADA системи

Објавено: октомври 9, 2020

Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје ќе одржи курс на тема: БЕЗБЕДНОСТ НА SCADA СИСТЕМИ во организација на Институтот за автоматика и Институтот за телекомуникации. Целта на овој курс е запознавање на слушателите со безбедносните и мрежните концепти кои мора да се исполнети при имплементацијата на современите SCADA системи, како и со најкарактеристичните...