Свечено доделување на награди и пофалници на студенти

Датум на настан: 20.06.2022

Свечено доделување на награди и пофалници на студентите со постигнат успех 9 и над 9 и награди и благодарници на најзаслужните студенти за промоција на ФЕИТ

На 20 јуни 2022 година (понеделник), со почеток во 10 часот во Амфитеатарот на ФЕИТ ќе се одржи свечено доделување на награди и пофалници на студентите кои учебната 2020/2021 година ја завршиле со успех 9 и над 9 заклучно со августовската испитна сесија.

Список студенти по години кои во учебната 2020/2021 заклучно со августовската испитна сесија постигнале вкупен просек 9 и над 9