„Натпревар за компании/стопански здруженија кои дале најголем придонес кон одржливоста и искористувањето на обновливи извори на енергија – проект TRANSIT “

Последна измена: јуни 11, 2024

Проектот TRANSIT во кој учествуваат  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (УКИМ), Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) и ЕВН Македонија ги поканува претпријатијата со дејност во полето на енергетиката и обновливите извори на енергија, да учествуваат на натпреварот за претпријатија/стопански здруженија кои во изминатите 12 месеци најмногу работеле и придонеле за распространување...

Натпревар за најдобра магистерска работа – проект TRANSIT

Последна измена: јуни 11, 2024

Проектот TRANSIT во кој учествуваат  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (УКИМ)/Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) и ЕВН Македонија ги поканува студентите кои завршиле втор степен на студии во учебната 2022/2023 година, во областите на транзиција кон одржлив развој и/или обновливи извори на енергија да учествуваат во натпревар за најдобра магистерска работа....

Конкурс за практикантска работа во соработка со ФЕИТ

Објавено: април 25, 2024

ОКТА најголемиот снабдувач на горива во земјата, објавува конкурс за практикантска работа во соработка со ФЕИТ Услови за аплицирање: Студентот да биде 3-та или 4-та година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии. Студентот да има средно познавање на англиски јазик. Студентот да има познавање на Microsoft Office и AutoCAD Времетраење...