Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ

Објавено: ноември 25, 2019

Одлука за изменување на одлуката бр.09-1920/2 за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ ОДЛУКА за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ          УПАТСТВО за спроведување на избори за Факултетско студентско собрание- ФЕИТ Листа на кандидати за избор на претседател и...