Оглас за вработување во QtWinSoft

Објавено: февруари 25, 2021

Компанијата QtWinSoft од Скопје, има потреба за вработување на студенти од завршна година со или без работно искуство, кои што би сакале да научат и работат развој на C++ multiplatform Desktop/Mobile/Embedded апликации со користење на cross-platform framework Qt/QML, во околина со реални проекти од следниве области: vehicle infotainment, machine learning, medical application, beverage industry, CRM...

Оглас за вработување во Greenbridge

Објавено: февруари 25, 2021

DEVOPS ENGINEER (Remote/Denmark) A cybersecurity startup based @ Copenhagen (Denmark), formed by seasoned Cybersecurity professionals with more than 20 years of international work in the field is looking for a full time, security-minded devops engineer who will work remotely from her home country. Responsibilities: – design and development of back-end services integrated with elasticsearch –...

Оглас за вработување во Електроизградба ДООЕЛ Скопје

Објавено: февруари 22, 2021

          ЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОМЕТ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ     ЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДООЕЛ Скопје објавува оглас за ангажирање на: Електроинженер   Друштво за проектирање, инженеринг и промет ЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје има потреба од вработување на Електроинженер (една позиција), со ВСС Факултет за електротехника и информациски технологии. Задолжително е поседување...

Оглас за вработување во Greenbridge

Објавено: февруари 8, 2021

Greenbridge is a new, not-for-profit organisation based in Greece, founded by experienced members of the information security community. One of our core goals is to spot bright juniors who are interested in working in the information security field, and help connect them with employers who are looking for remote hires. Our client network is mainly...

Оглас за вработување во Мулти Парк – Изаири

Последна измена: јануари 27, 2021

Мулти Парк – Изаири е компанија која започнува со производство на леење на бакарни производи со модерна технологија која се залага да стане модерен и доверлив производител на висококвалитетни одлеаноци од бакар и други обоени метали. Процесот UPCAST® кој се користи е технологија развиен за производство на жици, прачки и цевки со врвен квалитет од...