Втора работилница CareerUp

Објавено: мај 25, 2022

ФЕИТ преку Центарот за кариера, а во соработка со ФСС-ФЕИТ и СТЕП УП продолжува со серија на работилници, обуки и предавања. Тие се наменети за студентите со цел да им се помогне во нивниот развој и подготовка за понатамошно професионално градење како идни инженери спремни да се вклучат на пазарот на трудот. Втората работилница се...

Златна диплома 2022 година

Објавено: мај 25, 2022

Традицијата продолжува, на свечена седница на Наставно-научниот совет ќе бидат доделени Златни дипломи по повод 50 години од дипломирањето на  инженерите по електротехника од Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Оваа година Златна диплома добиваат инженерите дипломирани од 1970 до 1972 година. Ги покануваме инженерите кои диломирале од  1970 до 1972 година да...

Промовирана апликацијата Сиборд која му дава глас на секое дете

Објавено: мај 25, 2022

УНИЦЕФ и партнерите од Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците” и Групата за говорни технологии на ФЕИТ ја претставија дигиталната апликација за аугментирана и алтернативна комуникација Сиборд, која ја прилагодија за употреба на македонски и албански јазик, и за која креираа нов глас за синтеза на говор на македонски – женскиот глас „Сузе“. Алатката...