Курс за асистивни технологии одржани во ИНОФЕИТ

Објавено: мај 4, 2023

Серија на предавања на тема асистивни технологии беа одржани во ИНОФЕИТ од страна на низа на реномирани експерти од оваа област од Европа и од Македонија. Разговорите се одржаа во рамките на активностите на COST акцијата „Унапредување на социјалната инклузија преку технологија и зајакнување“ a-STEP) и ФЕИТ ФабЛаб. a-STEP е интердисциплинарна, меѓусекторска, паневропска и поширока...