Соопштение за почеток на настава

Објавено: септември 30, 2021

Наставата во зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година на ФЕИТ ќе започне во понеделник,  на 4.10.2021 година. За студентите запишани во III, V и VII семестар наставата  ќе се одвива online преку платформата Zoom, според распоредот на часови што ќе биде објавен на веб страницата на факултетот. Дел од лабораториските вежби ќе се реализираат со...

Ден за ориентација

Објавено: септември 30, 2021

На 1.10.2021 година во просториите на ФЕИТ ќе биде организиран ден за ориентација на новозапишаните студенти. За да се испочитуваат протоколите за заштита од вирусот Covid 19 и да се избегне групирање голем број студенти, настанот ќе се одвива во неколку термини, според следниов распоред: Почеток Студиска програма на која сте запишани Просторија 10:00 часот...

Соопштение за почеток на настава за бруцоши

Објавено: септември 30, 2021

Наставата во зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година на ФЕИТ ќе започне во понеделник,  на 4.10.2021 година. За новозапишаните студенти, во понеделник, 4.10.2021 ќе се одвива настава со физичко присуство, според следниов распоред: Паралелка А1 Паралелка А2 Паралелка Г1 Паралелка Г2    Просторија Час АМФ 223 211 110 9:00 – 9:45 Физика 1 Програмирање и...

С О О П Ш Т Е Н И Е – eлектронски упис на зимски семестар во учебната 2021/2022 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Последна измена: септември 29, 2021

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје Факултет за електротехника и информациски технологии Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година, како и предметите кои се слушаат во истиот во iKnow системот  во периодот од 29.9.2021 до...

ЛОСТ – Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи

Објавено: септември 27, 2021

ЕВН Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување стипендии за студенти од  енергетските насоки, чиј вкупен нето приход на семејството (родители/старатели и кандидатот) за 2020 година по сите основи не надминува 400.000,00 денари. Оваа година ќе бидат доделени 10 (десет) стипендии на студенти кои во учебната 2021/2022 се запишале по прв пат во I, II,...

Соопштение за новите студенти – втор уписен рок 2021

Објавено: септември 27, 2021

Запишувањето на новите студенти во вториот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 27.9.2021 година пред читалната на ФЕИТ од 12:30 до 14:00 часот.  Во просториите на Факултетот се овозможува влез на ограничен број кандидати, а за предавање на документите се дозволува влез само на кандидатот, но не и на неговиот придружник (освен во...

Конечна ранг листа на примените кандидати во вториот уписен рок 2021

Објавено: септември 25, 2021

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота...

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Објавено: септември 22, 2021

Врз основа на член 4 од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година (бр. 02-977/4 од 21.9.2021 г.), Факултетот за електротехника и информациски технологии во состав на Универзитетот „Св....

Соопштение за подготвителната настава по програмирање Code@FEIT 2021

Објавено: септември 21, 2021

Подготвителната настава по програмирање Code@FEIT 2021 ќе се одржи во периодот од 27.9.2021 до 01.10.2021 год.  Предавањата студентите ќе ги следат сите заедно, како и практичниот дел (аудиториски и лабораториски вежби). Наставата ќе се одвива секој ден од понеделник до петок по следниов распоред: Понеделник 27.09.2021 Вторник 28.09.2021 Среда 29.09.2021 Четврток 30.09.2021 Петок* 01.10.2021 Предавања од 12 до...

Прелиминарна ранг листа на примените кандидати во вториот уписен рок 2021

Објавено: септември 20, 2021

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота...

СООПШТЕНИЕ за организирање подготвителна настава по математика и физика

Објавено: септември 10, 2021

Подготвителната настава по математика и физика ќе се одвива во периодот од 14.9.2021 до 28.9.2021 година секој ден, освен во недела. Студентите од прва година се поделени во две групи, кој студент во која група е може да си провери на е-курсеви (подолу е опишана процедурата за најавување на е-курсеви). Распоредот на предавањата е следен:...

Соопштение за организирање на дополнителна ден сесија

Објавено: септември 9, 2021

Согласно академскиот календар за учебната 2020/2021 година, дополнителната ден сесија за предметите од зимскиот/непарен семестар ќе се одржи во среда, 15.9.2021 година. Студентите може да пријават само еден предмет што го слушале во зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година и за кој ги реализирале сите академски обврски (потпис и заверен семестар). Пријавувањето на испитот за дополнителната...

СООПШТЕНИЕ за упис на зимски семестар 2021/2022 и заверка на летен семeстар 2020/2021

Објавено: септември 7, 2021

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2021/2022 година, како и одложената заверката на летниот семестар во учебната 2020/2021 година (заради настанатата состојба поврзана со корона вирусот COVID-19) за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скоп­­­је, ќе ги содржи следниве чекори: Електронско пријавување од 14.9. до 24.9.2021 година...

Соопштение за новите студенти – прв уписен рок 2021

Објавено: септември 7, 2021

Запишувањето на новите студенти во првиот уписен рок на ФЕИТ ќе се спроведе на 10. и 13.9.2021 година во просториите на ФЕИТ во период од 8:30 до 14:30 часот. Заради почитување на здравствените протоколи, за доставување на документите за упис, секој кандидат задолжително треба да закаже термин преку следниов линк:          ...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2021/2022 година

Објавено: септември 6, 2021

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година...

Прелиминарна ранг листа на примените кандидати во првиот уписен рок 2021

Објавено: септември 3, 2021

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Безбедносни сили Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерски технологии...

КОНКУРС за доделување 40 стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Објавено: август 27, 2021

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 40 (четириесет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2021/2021 година. Право да конкурираат имаат ученици/апликанти кои: Се запишуваат во прва година на студии (прв циклус на академски студии)...

Training programme for future young professionals from North Macedonia in Germany

Последна измена: август 18, 2021

ГИЗ ќе ја спроведе програмата за професионална квалификација во име на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и Државната канцеларија на Северна Рајна-Вестфалија (НРВ). Главната компонента на оваа програма се имплементира во Германија (НРВ) и решава два големи проблеми во Северна Македонија: невработеност кај младите и недостаток на квалификуван кадар – преку обезбедување...