ВИТАМИНКА ќе стипендира студенти на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Последна измена: септември 4, 2019

Витаминка ќе додели 4 целосни стипендии за додипломски студии за академската 2019/2020 година. Стипендиите ќе се доделат по две на Машинскиот факултет во Скопје, и тоа во некоја од насоките производно инженерство; материјали, процеси и иновации; индустриско инженерство и менаџмент; мехатроника; автоматизација и управувачки системи. Другите две стипендии ќе бидат за кандидатите на Факултетот за...

ОГЛАС за доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии

Објавено: септември 3, 2019

Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД – Скопје, на 23.08.2019 година, Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје распишува ОГЛАС за доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) во учебната 2019/2020 година доделува две стипендии...

С О О П Ш Т Е Н И Е за запишување зимски семестар во учебната 2019/2020 година за студентите од прв циклус студии

Последна измена: септември 4, 2019

Запишувањето на зимскиот семестар за студентите од прв циклус  студии во учебната 2019/2020 го­дина на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Ско­п­је ќе се врши по електронски пат, на веб адресата на информациониот систем: www.iknow.ukim.edu.mk, за студентите запишани во и по учебната 2012/2013 година, како и студенти кои преминале на истите. Пријавувањето по електронски...

ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

Објавено: август 27, 2019

Почитувани идни студенти на ФЕИТ, Факултетот за електротехника и информациски технологии и годинава организира подготвителни курсеви по предметите математика и физика. Курсевите ќе се реализираат во 20 школски часа по секој  предмет,  во периодот од  16 до 27 септември 2019 година. На  подготвителните курсеви по овие  предмети ќе се обработуваат сите  теми, вклучувајќи ги темите ...

Соопштение за работно време на студентската служба на 29. и 30.8.2019

Објавено: август 27, 2019

Заради запишување на новите студенти на ден 29. и 30.08.2019, Службата за студентски прашања нема да работи со веќе запишаните студенти. Скопје, 27.8.2019 год. Одделение за студентски прашања на ФЕИТ...

Продолжување на рокот за стипендии од енергетските компании ЕСМ, ЕВН, МЕПСО

Објавено: август 20, 2019

АД ЕСМ, ЕВН МАКЕДОНИЈА АД И АД МЕПСО РАСПИШУВААТ КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗАПИШАНИ ПО ПРВПАТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прва студиска година во учебната 2018/2019 година на една од следните студиски...

Соопштение – распоред на испити за трета испитна сесија

Последна измена: август 22, 2019

Почитувани, Ве известуваме дека распоредот на испити за трета испитна сесија во учебната 2018/2019 година е обновен со час и просторија за секој испит. Распоред на испити за трета испитна сесија...