Прелиминарна ранг листа – прв уписен рок 2020

Објавено: септември 3, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Факултетско образование Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота Компјутерски технологии и инженерство...