Соопштение за организирање на дополнителна ден сесија

Објавено: септември 11, 2020

Согласно академскиот календар за учебната 2019/2020 година, дополнителната ден сесија за предметите од зимскиот/непарен семестар ќе се одржи во среда, 16.9.2020 година. Студентите може да пријават само еден предмет што го слушале во зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година и за кој ги реализирале сите академски обврски (потпис и заверен семестар). Пријавувањето на испитот за...