СООПШТЕНИЕ за упис на зимски семестар 2020/2021 и заверка на летен семeстар 2019/2020

Последна измена: септември 18, 2020

Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, како и одложената заверката на летниот семестар во учебната 2019/2020 година (заради настанатата состојба поврзана со корона вирусот COVID-19) за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, ќе се ги содржи следниве чекори:  1. Електронско пријавување од 14.9. до...

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на ФЕИТ во учебната 2020/2021 година

Последна измена: септември 24, 2020

  К О Н К У Р С  за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во учебната 2020/2021 година...