Одлука за одобрени молби за префрлање на други студиски програми 2020

Објавено: септември 25, 2020

ОДЛУКА ЗА ОДОБРЕНИ МОЛБИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА ДРУГИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2020 Ред. бр. Број на индекс Студиска програма Се префрла на студиска програма Одлука на продекан за наства 1 30/2018 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 2 66/2019 ЕАОИЕ КХИЕ се одобрува 3 50/2019 ЕАОИЕ КТИ се одобрува 4 57/2019 ЕАОИЕ ЕЕС се одобрува 5 46/2019 ЕАОИЕ...

Соопштение за подготвителна настава по програмирање Code@FEIT 2020

Објавено: септември 25, 2020

Подготвителната настава по програмирање Code@FEIT 2020 ќе се одржи во периодот од 28.9.2020 до 02.10.2020 год.  Предавањата студентите ќе ги следат сите заедно, додека за практичниот дел (аудиториски и лабораториски вежби) студентите се поделени во четири групи (на крајот од поракава е распоредот на кандидатите по групи). Наставата ќе се одвива секој ден од понеделник до петок по следниов...