Пракса во Македонски Телеком АД – Скопје

Објавено: октомври 18, 2018

За Службата за Инфраструктура и технички инвентар која работи како дел од Секторот за Пристапни мрежи, во Областа на Главниот Директор за Техника потребно е да се ангажира еден практикант. Овој практикант ќе биде ангажиран на поголем број на задачи за следниве цели: Средување на техничка документација и нејзина дигитализација Дигитализација на документација која се...

Оглас за вработување во АИТОНИКС АД Скопје

Рок на аплицирање до: 16.10.2018

Job position: Entry Level Network System Assistant Valid until: 16/10/2018 Who we are AITONIX is one of the largest ICT wholesale distribution and software design company that operates on the Macedonian market and the neighboring markets as well, including Albania, Kosovo and Bulgaria. Thanks to the business principles and quality services policy, we become a key factor in...