АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми

Објавено: јули 13, 2020

Рокот за аплицирање 5.9.2020 година. Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2019/2020 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, управување и менаџмент...

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во академската 2020/2021 година

Објавено: јули 10, 2020

  К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во академската 2020/2021 година...

Обука за работа со Програмабилни логички управувачи

Објавено: јули 6, 2020

  Овој курс е наменет за млади лица заинтересирани за обучување за работа со програмабилни логички управувачи, вештина која е неопходна во денешниот свет на модерната индустриска автоматика. Со успешно завршување на курсот и проверката на знаење, слушателите ќе стекнат основни познавања за програмабилните логички управувачи и нивната улога во управувачките системи (пред сѐ во...

Оглас за вработување во Итис дооел Скопје

Објавено: јули 6, 2020

                                                         Инспекциското тело ИТИС за инспекција на електроенергетски постројки има потреба од вработување дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетика. ИТИС е акредитирано инспекциско тело...

Вовед во веб технологии со Јава и Spring Boot

Објавено: јули 3, 2020

  Курсот за вовед во веб технологии со Јава и Spring Boot организиран од Факултетот за електротехника и информациски технологии им овозможува на слушателите стекнување со основно познавање за работа со платформата Spring Boot. Слушателите ќе стекнат познавање на програмскиот јазик Јава, објектно-ориентирано програмирање, релациони бази на податоци и ќе се запознаат со основните поими...

Вовед во програмирање со Python

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со Python како еден од најкористените програмски јазици денес и запознавање со основите на програмирањето и алгоритмите воопшто.   ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на часови Ден Вовед a.      Општ развој на програмските јазици; b.      Општа структура на програма и основни елементи на Python; c.      Декларирање на променливи; d.     ...

Вовед во Бази на податоци

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со Базите на податоци, кои можат да му послужат на секој еден вработен во 21 век во организирање на податоците за работа и анализирање на истите. Поставување на прашања и обработка на податоците, запознавање со системи за управување на бази на податоци.   ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на...