Одржан летен курс од применетa математика

Објавено: јуни 16, 2018

Во периодот од 14 до 15 јуни 2018 година на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, се одржa летен курс “An Introduction to Frame Theory and the Large Time/Frequency Analysis Toolbox”. Летниот курс се реализираше во рамките на билатералниот македонско-австриски научноистражувачки проект “Frame theory and asymptotic analysis”, a oрганизатори на курсот беа вон. проф....